Thanaporn Purnpoka

ILLUSTRATOR

Open Commission!

2017-02-12 15:04:31
It's third time that I open commission. please contact me by SaruNyan page, If you interest it. ^^

Commission Info >> THIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สวัสดีค่า! นี่เป็นครั้งที่ 3 แล้วที่เราเปิดคอมมิชชั่น(หลังจากปรับๆราคาลงมาแล้ว คิดว่าน่าจะประมาณนี้)
หากสนใจล่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจ SaruNyan นะคะ ราคาเราคุยกันก่อนได้ ไม่ซีเรียสค่า

รายละเอียดนะคะ >> จิ้มเราสิย์

My Work//ผลงานตัวอย่าง

 

Thanaporn Purnpoka

ILLUSTRATOR